Gemengeréit

 

Beetebuerg
Laurent Zeimet (Buergermeeschter)
Christine Doerner
Jeff Gross
Jean-Jacques Schroeder
Déifferdeng
Tom Ulveling (Schäffen)
Robert Mangen
Pierrette Schambourg
Dippech
Claude Bosseler
Armand Kariger
Carlo Neu
Benoît Theisen
Diddeleng
 Jean-Paul Friederich
 Jean-Paul Gangler
 Michèle Kayser-Wengler
Habscht
 Serge Hoffmann (Buergermeeschter)
 Fernand Bohler (Schäffen)
 Daniel Freymann (Schäffen)
 Chantal Boulanger-Hoffmann
 John Reinart
 Guy Robert
 Norbert Schortgen
 Camille Wagner
Esch/Uelzecht
Annette Hildgen-Reuter
Frunnes (Fancis) Maroldt
Georges Mischo
André Zwally
Fréiseng
Marie-Louise Aulner ép. Wagener (Buergermeeschtesch)
Aloyse Schiltz (Schäffen)
Claude Arend
Carlo Hansen
Käerjeng
Michel Wolter (Buergermeeschter)
Richard Sturm (Schäffen)
Josy Hames
Fränk Pirrotte
Guy Scholler
Käl/Téiteng
José Gonçalves
Camille Thomé
Jean Weiler
Kielen
Félix Eischen (Schäffen)
Lucien Koch (Schäffen)
Romain Kockelmann
Guy Kohnen
Mamer
Gilles Roth (Buergermeeschter)
Luc Feller (Schäffen)
Jean Beissel
Ed. Buchette
Jean-Marie Kerschenmeyer
Marcel Schmit
Monnerech
Claude Clemes
Jeannot Fürpass
Michel Martins de Sousa
Péiteng
Pierre Mellina (Buergermeeschter)
Roland Breyer (Schäffen)
Raymonde Conter (Schäffen)
Patrick Arendt
Josette Conzemius-Holcher
Carlo Gira
Albert Müller
Johny Polfer
 Romain Rosenfeld
 Réiser
Marianne Pesch-Dondelinger (Schäffen)
 Erny Strecker
 Rëmeleng
Jean Copette
Francine Lang-Laux
 André Theisen
 Schëffleng
Paul Weimerskirch (Schäffen)
Norbert Carl
Carlo Lecuit
 Yves Marchi
Stengefort
Jean-Marie Wirth (Buergermeeschter)
Anne Houllard (Schäffen)
 Bénédicte Janne ép. Wildschütz
Tom Matarrese
Georges Zeimet
 Suessem
Mike Lorang
Nathalie Morgenthaler
Carine Reuter-Bauler